Dobrodošli u Katastar speleoloških objekata RH


web portal Katastra speleoloških objekata RH


Prijava korisnika

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske (Katastar) kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode zajednički uspostavljaju speleološke udruge i ustanove sa speleološkom djelatnošću koje djeluju na području Republike Hrvatske kao učesnici u Katastru i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Učesnici prikupljaju, ažuriraju i verificiraju podatke te ih unose u Katastar zajedno sa pratećom fotodokumentacijom, nacrtima i ostalom arhivom. HAOP pruža svu potrebnu informatičku infrastrukturu i podršku.

Podatci na web portalu Katastra povremeno su označeni u dvije boje zbog poslovnih procesa Katastra:

1. za speleološke objekte koji su ušli u Katastar, dodijeljen im je Katastarski broj, na karti su označeni zelenom bojom te su dostupni za korištenje u skladu sa Uvjetima korištenja

2. za speleološke objekte koji su u procesu ulaska u Katastar te su na provjeri od strane speleoloških udruga i HAOP-a, nije im dodijeljen Katastarski broj, na karti su označeni plavom bojom, te nisu dostupni za korištenje

Učesnici u Katastru:

Breganja, Bregana

Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena, Zagreb

Hrvatski geološki institut, Zagreb 

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb 

Osmica, društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti, Karlovac 

Speleološka udruga Estavela, Kastav

Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec, Ivanec

Speleoklub "Had" Poreč, Poreč

Speleološka udruga Spelunka, Oprič

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb 

Speleološki klub „Samobor“, Samobor

Speleološki klub „Ursus spelaeus“, Karlovac

Speleološki klub Željezničar, Zagreb

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog kluba „Sveti Mihovil“, Šibenik

Speleološki odsjek Liburnija Planinarskog društva Paklenica

Speleološki odsjek Planinarskog društva sveučilišta „Velebit“, Zagreb

Speleološko društvo "Buje", Buje

Speleološko društvo Karlovac, Karlovac

Speleološko društvo „Proteus“, Poreč

Suradnici na Katastru:

Čisto podzemlje, inicijativa Zagrebačkog speleološkog saveza

Hrvatska gorska služba spašavanja

Ministarstvo unutarnjih poslova

Korisnici Katastra:

Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima RH

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izradu omogućili:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu