CroSpeleo
CroSpeleo

Dobrodošli u Katastar speleoloških objekata RH

web portal Katastra speleoloških objekata RHPrijava korisnika

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode zajednički uspostavljaju speleološke udruge i ustanove sa speleološkom djelatnošću koje djeluju na području Republike Hrvatske kao učesnici u Katastru i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Učesnici prikupljaju, ažuriraju i verificiraju podatke te ih unose u Katastar zajedno sa pratećom fotodokumentacijom, nacrtima i ostalom arhivom. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pruža svu potrebnu informatičku infrastrukturu i podršku.

Pristup cjelovitom sadržaju Katastra imaju:

1. Učesnici u Katastru koje su unijeli minimalno 20 objekata u Katastar

2. Sektor zaštite prirode (HAOP, MZOE, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima)

3. HGSS, MUP

Web stranica Katastra sadrži:

1. interaktivnu web kartu na kojoj su prikazane lokacije ulaza u speleološke objekte te različite kartografske podloge i sloj zaštićenih područja;

2. osnovne opisne podatke i priloge speleoloških objekata, dostupne putem atributne tablice te skočnih prozora (pop-ups);

3. osnovne opisne podatke uz glavne nacrte speleoloških objekata uvrštenih u Katastar dostupne u obliku web/pdf izvještaja;

4. sve podatke speleoloških objekata uvrštenih u Katastar dostupne u obliku Excel tablice;

5. bibliografsku bazu speleoloških objekata u obliku Excel tablice;

6. aplikaciju Speleo 3D i oblake točaka speleoloških objekata, uz upute za pregled istih.

Napomena:

Zelenom bojom na karti su označeni speleološki objekti koji su uvršteni u Katastar te im je dodijeljen Katastarski broj, a podaci o njima su dostupni za korištenje u skladu sa Uvjetima korištenja.

Plavom bojom na karti označeni su speleološki objekti koji su u procesu ulaska u Katastar te su na provjeri od strane učesnika Katastra i HAOP-a, stoga im nije dodijeljen Katastarski broj i podaci o njima nisu dostupni za korištenje.

Dokumenti:

Protokol radnih procesa Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske

Osnovni speleološki zapisnik – Struktura i upute za unos podataka

Upute za korištenje web obrasca osnovnog speleološkog zapisnika

Upute za georeferenciranje speleoloških objekata

Predlošci izjava koji reguliraju prava korištenja

Učesnici u Katastru:

Breganja, Bregana

Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena, Zagreb

Hrvatski geološki institut, Zagreb 

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb 

Osmica, društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti, Karlovac 

Speleološka udruga Estavela, Kastav

Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec, Ivanec

Speleoklub "Had" Poreč, Poreč

Speleološka udruga Spelunka, Ika

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb 

Speleološki klub „Samobor“, Samobor

Speleološki klub „Ursus spelaeus“, Karlovac

Speleološki klub Željezničar, Zagreb

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva Mosor , Split

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog kluba „Sveti Mihovil“, Šibenik

Speleološki odsjek Liburnija Planinarskog društva Paklenica

Speleološki odsjek Planinarskog društva sveučilišta „Velebit“, Zagreb

Speleološko - alpinistički klub Ekstrem, Makarska

Speleološko društvo "Buje", Buje

Speleološko društvo "Istra" – Pazin, Pazin

Speleološko društvo Karlovac, Karlovac

Speleološko društvo „Proteus“, Poreč

Speleološko društvo Veles, Rakovica

Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik, Metković

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva Biokovo, Makarska

Suradnici na Katastru:

Čisto podzemlje, inicijativa Zagrebačkog speleološkog saveza

Hrvatska gorska služba spašavanja

Ministarstvo unutarnjih poslova

Korisnici Katastra:

Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima RH

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izradu omogućili:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Projekt integracije u EU Natura 2000 - NIP

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu