Područja ekološke mreže Natura 2000 u RH

Poštovani,

 

molimo Vas da kartografski prikaz i podatke o ekološkoj mreži Natura 2000 pregledate na stranici Informacijskog sustava zaštite prirode http://www.bioportal.hr/gis/